v2.00.257 Versiyon Yenilikleri (17.10.2018 Çarşamba)

 

 1. Cari Hesap Hareketlerinde bulunan satırlarındaki WebPos, Visa ve Mail Order satırlarına geldiğinizde bilgi amaçlı bir pencere açılacak ve ilgili kayıttaki Kart Sahibi, Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik kodu bilgileri gösterilecektir. Bu eklentiyi kullanabilmek için lütfen Servis / Kullanıcı Tanım ve Yetkilerinden gerekli izinleri veriniz.
 2. Kullanıcı Tanım ve Yetkilerinden gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, ayarların geçerli olabilmesi için programdan çıkılması gerekmekteydi. Yeni yapılan düzenleme ile yetkileri kaydetmeniz yeterlidir. Programdan çıkmanıza gerek kalmamıştır.
 3. Acente Kredi Kartı Tanıtımlarına, Aktif ve Pasif ayrımı eklenmiştir. Kullanmadığınız kartları pasife alarak listede çıkmasını engelleyebilirsiniz.
 4. Poliçe Girişlerinde acente kartı seçildiğinde gelen listeye, Kart Numarası, Kart Sahibi ve Banka Adından arama eklenmiştir.
 5. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.256 Versiyon Yenilikleri (05.10.2018 Cuma)

 

 1. Cari Hesap Hareketlerine Toplu Çek / Senet Girişi eklenmiştir.
 2. Cari Hareketlerdeki tüm giriş ve çıkışlarda bulunan, Borç / Alacak Listelerine Müşteri ve Tali Acente seçimi yapılabilmesi için yeni alan eklenmiştir.
 3. Anadolu Sigorta Aktarımındaki, Anadolu Sigorta’ dan kaynaklanan Net ve Brüt Primlerin aynı gelmesi, programımız tarafından kontrol altına alınarak düzeltilmiştir.
 4. Poliçe Girişlerinde artık kullanılmayan Poliçe Seri ve Sıra No kaldırılmıştır.
 5. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.255 Versiyon Yenilikleri (20.09.2018 Perşembe)

 

 1. Raporlar / Poliçe Raporları / Branş Bazlı Şirket Üretimlerine Komisyon ve % Komisyon sütunları eklenmiştir.
 2. Poliçe Otomatik Aktarım bölümünde bulunan acente kartı gösterim / girişine yeni bir buton eklenmiş olup bu butona basıldığında tanıtımı yapılmış olan Acente Kredi Kartlarının listesi getirilmektedir. Bu listeden herhangi bir kart seçildiğinde, o kart ile ödeme yapıldığını belirlemiş olacaksınız.
 3. Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesine, Doğa ve Koru Sigorta Poliçeleri Döviz Olarak Aktarılsın seçeneği eklenmiştir. Burada yapılan seçime göre, Doğa ve Koru Sigorta Dövizli poliçeleri TL veya Döviz olarak aktarımı yapılabilmektedir.
 4. Doğa Sigorta’ nın şirketten kaynaklanan Otomatik Aktarım sorunu giderilmiştir.
 5. Cari Hareketlerde bulunan açıklama sütunundaki yazılabilecek alan genişletilmiştir. Artık açıklama kısmında daha uzun bir görüntü olacaktır.
 6. Allianz Sigorta Tam Otomatik aktarım sorunu giderilmiştir.
 7. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.254 Versiyon Yenilikleri (10.09.2018 Pazartesi)

 

 1. Dış Poliçe Girişlerine Teklif Sütunu eklenmiştir. Tüm yazıcı, email ve excel dökümlerine ilgili sütun eklemesi yapılmıştır.
 2. Dış Poliçe Girişlerine Cari Hesap Tanıtım kartında değişikliklerin yapılabilmesi için sağ Mouse tuşuna Cari Hesap Kartını Düzenle (Ctrl + B) seçeneği eklenmiştir.
 3. Dış Poliçe Girişleri Müşteri Tanımlı / Tanımsız bölümlerinde bulunan fiyat girişlerinin silinmesi yetkiye bağlanmıştır. Supervisor şifresi olmayanlar silme işlemi yapamayacaktır. Servis / Kullanıcı tanım ve yetkilerinden istediğiniz kullanıcının silme yetkisini kaldırabilirsiniz.
 4. Crm Uygulamaları / Müşteri Görüşme Tutanağında, alarm ayarlanmış olan tutanakların zamanı geldiğinde tüm kullanıcı ekranlarında Alarm Hatırlatma Mesajı geliyordu. Yeni düzenlemeye göre alarm ayarlayan kullanıcının ekranında bu uyarı görüntülenecektir. Aynı zamanda mesajın üzerinde de Kullanıcı Adı yazacaktır. Mesaja tıklandığında ise Crm Müşteri Görüşme tutanaklarına erişim sağlanacaktır.
 5. Cari Hareketlerdeki tüm giriş ve çıkış işlemlerine, program ayarlarında bulunan parametreye bağlı olmak üzere bulunulan aydan öncesine giriş çıkış işlemlerine kısıtlama getirilmiştir. Aynı olay daha önce bulunulan yıla göre de eklenmişti.
 6. Tecdit Listesi Fiyatlandırma kısmına Düzenleme Tarihi eklenmiştir. Bu tarihte herhangi bir düzenleme yapılamamaktadır. Kaydet butonuna bastığınız anda günün tarihi olarak otomatik kayıt yapmaktadır.
 7. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.253 Versiyon Yenilikleri (13.08.2018 Pazartesi)

 

 1. Mapfre Sigorta Poliçe Transferinde, şirketin değişiklik yapmasından dolayı çıkan aktarım problemi giderilmiştir.
 2. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.252 Versiyon Yenilikleri (12.07.2018 Perşembe)

 

 1. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.251 Versiyon Yenilikleri (06.06.2018 Çarşamba)

 

 1. Poliçe ve İptal Zeyl Girişlerindeki Tali Acente listesine, yeni tali müşterisi oluşturmak için EKLE butonu eklenmiştir.
 2. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.250 Versiyon Yenilikleri (21.05.2018 Pazartesi)

 

 1. Poliçelere mahsup edilen ödemeler daha önce Sigorta Şirket ve Müşteri Cari hareketlerinden tek tek silinebiliyordu. Yeni yapılan düzenlemeye göre, poliçe ekrana geldiğinde üst tarafta bulunan Tahsilatı ve Ödemesi yapılmıştır butonlarına bastığınızda gelen ekrandan gerekli silme işlemlerini yapabilirsiniz.
 2. Bereket Sigorta Yeni Poliçe Transfer işlemi tamamlanmıştır. Bereket Sigorta ile görüşerek aktarım kalıbını esnek raporlamaya eklettirebilirsiniz. Eklettirdikten sonra rapor alınız ve XML formatında dosyayı indiriniz.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.249 Versiyon Yenilikleri (03.05.2018 Perşembe)

 

 1. Cari Hesap Tanıtım Kartında, kayıt esnasında aynı TC Kimlik ve Vergi Kimlik kontrolü eklenmiştir. Aynı numaralardan kayıt bulunur ise eklenmesine izin verilmemektedir.
 2. Tecdit Listesi Fiyatlandırma, Dış Poliçe Müşteri Tanımlı, Dış Poliçe Müşteri Tanımsız ve Tramer Sorgulama bölümlerine Kayıt Tarihi alanı eklenmiştir.
 3. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Bakiye Raporunda bulunan arama sütunlarına Poliçe Özel Kodları eklenmiştir.
 4. Oto Servis – Stok Tanıtım Kartından KDV Otomatik olarak getirilmiştir.
 5. Oto Servis – Araç Tanıtım Kartında Marka, Tipi, Cinsi, Rengi alanları otomatik doldurma şekline çevrilmiştir.
 6. Oto Servis – Hasar Giriş Hareketlerine Araç Çıkış tarihi sütunu eklenmiştir. Bu sütuna göre iki tarih arasında filtreleme eklenmiştir.
 7. Oto Servis – İşçilik Tanımlamaları eklenmiştir. Stok tanımlamaları gibi olup sadece işçilik olduğu seçilecektir.
 8. Oto Servis – Hasar Servis Girişlerindeki Kaporta, Boya v.s. tanımlamaları yeni sistem kullanıcılarında kaldırılmış olup parça girişi gibi işçilik girişi yapılması sağlanmıştır.
 9. Oto Servis – Hasar Servis Girişindeki faturaya aktar butonuna ikinci bir seçenek eklenerek, faturanın hangi müşteriye kesilebileceği seçimli hale getirilmiştir.
 10. Oto Servis – İş Emri ve Raporların kağıt dökümlerinde hangi isimlerin çıkacağı Acente Programından bağımsız hale getirilmiştir.
 11. Oto Servis – Hasar Servis Girişinde eklenen parçaların otomatik olarak Parça Maliyet kısmına eklenmesi sağlanmıştır.
 12. Oto Servis – Parça Maliyetlerinin girilmeden hasar servis girişinin kapatılması engellenmiştir.
 13. Oto Servis – Yeni Sistemde hasar servis girişi yazdırma ekranına yeni dizaynlar eklenmiştir. Araç Kabul ve İş Emri formu Tutarsız dökümü ve Sigorta Şirketine gönderilecek Tutarlı döküm.
 14. Oto Servis – Hasar Servis Girişinden faturaya aktarıldığı ve kaydedildiği andan itibaren, hasar servis girişi silinemez, değiştirilemez duruma getirilmiştir. Silinebilmesi için önce fatura iptali zorunludur.
 15. Oto Servis – Fatura Girişlerindeki Alış Faturası girişinde bulunan Plaka doldurulup üç noktaya basıldığında, o plakaya ait hasar servis girişindeki ürünler faturaya aktarılacak ve bu parçaların stok girişi sağlanacaktır. Aynı zamanda fatura kayıt edildiğinde hasar servis girişindeki parça maliyetleri de otomatik olarak değiştirilecektir.
 16. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.248 Versiyon Yenilikleri (13.04.2018 Cuma)

 

 1. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.247 Versiyon Yenilikleri (02.04.2018 Pazartesi)

 

 1. Anadolu Sigorta Otomatik Aktarımında düzenlemeler yapılmıştır.
 2. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.246 Versiyon Yenilikleri (30.03.2018 Cuma)

 

 1. Cari Hesap Tanıtım Kartında bulunan Ev Adresi altına Ev İlçe ve Ev İl alanları eklenmiştir.
 2. Etiket Yazdırma seçeneğinde de düzenleme yapılarak İlçe ve İl’ in ilgili yerlerde kullanılması sağlanmıştır.
 3. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Tahsilat/Ödeme türü tablosuna acente kredi kartı sütunu eklenmiştir.
 4. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Tahsilat/Ödeme türü tablosunda sütunların isteğe göre gizlenmesi sağlanmıştır. Bunun için sütun ismi üzerinde sağ Mouse tuşuna basarak Gizle seçeneğinin tıklanması gerekmektedir.
 5. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Tahsilat/Ödeme türü tablosuna Rapor Türü seçeneği eklenmiştir. Bu seçenekte 3 adet kriter bulunmaktadır. (Tüm Poliçeler, Üretim Poliçeleri ve İptal Poliçeleri)
 6. Anadolu Sigorta Poliçe Aktarımında düzenlemeler yapılmıştır. As400 programından aylık gönderilen üretim listelerinin boyutu büyük olduğundan dolayı emaillerde sorun çıkmaktadır. Üretimlerinizi aylık yerine 10 günlük veya günlük olarak gönderiniz.
 7. Yeni hazırlanan karşılaştırma tablosunda bulunan rapor türü seçiminde, Poliçe Toplamları (Adetsel Bazda), Poliçe Net ve Poliçe Brüt tutarlarına ilave olarak Komisyon Toplamları seçeneği de eklenmiştir.
 8. Özel Günler sms gönderme kısmına, özel gün olan kişinin Ad Soyad bilgisi ilave edilmiştir.
 9. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.245 Versiyon Yenilikleri (10.03.2018 Cumartesi)

 

 1. Anadolu Sigorta Poliçe Aktarımında düzenlemeler yapılmıştır.
 2. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.244 Versiyon Yenilikleri (08.03.2018 Perşembe)

 

 1. Cari Hesap Tanıtım bölümüne Etiket Yazdır bölümü eklenmiştir. Bu bölümde müşteriye adres etiket kâğıdına basım işlemi yapılmaktadır. Etiket Yazdır butonu üzerinde sağ Mouse tuşuna basıldığında üst ve sol boşluk ayarları yapılabilmektedir.
 2. Cari Hesap Tanıtım kısmında bulunan Resim Ekleme bölümünden eklenen resimler, Cari Hareketlerde ve Poliçe Girişlerinde bulunan müşteri detayı kısmında da görüntülenmesi sağlanmıştır.
 3. Crm programındaki girişler daha önce sadece SUPERVISOR kullanıcısı tarafından değiştirilebiliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile kaydı yapan kullanıcının da değiştirebilmesi sağlanmıştır.
 4. Anadolu Sigorta Otomatik Poliçe Transferinde düzenlemeler yapılmıştır.
 5. Arama Motoruna yeni arama alanları eklenmiştir. Eklenen alanlarımız; Cep Telefonu – 1, Cep Telefonu – 2, Cep Telefonu – 3, Ev Telefonu, İş Telefonu, Faks Numarası’ dır.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.243 Versiyon Yenilikleri (20.02.2018 Salı)

 

 1. Axa Sigorta Sağlık Poliçeleri transfer işlemi tamamlanmıştır.
 2. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Bakiye Raporunda, liste üzerinde çift tıklama yapıldığında, ilgili müşterinin Cari Hesap Tanıtım Kartının açılması sağlanmıştır.
 3. Ana Menüde bulunan Hızlı Menü ekranına Üretim Karşılaştırma Tablosu eklenmiştir. Verilen 2 tarih (dönem) arasındaki üretim toplamlarını Net / Brüt üzerinden alabilir ve karşılaştırmaları görebilirsiniz. Raporda birçok kriter de bulunmaktadır.
 4. Müşteri Cari Hesap Hareketlerindeki sağ üst köşede bulunan bölüme 2 adet yeni resim eklenmiştir. Bu resimlerden bir tanesi ilgili müşteriye ait Crm Bilgi Formu’ nun olup olmadığını varsa kaç adet kayıt bulunduğunu gösteren bilgi, diğeri ise yine aynı müşteriye ait Dış Poliçe girişlerinin olup olmadığını varsa kaç adet kayıt olduğunu gösteren bilgidir. Yine bu resimlerin üzerine tıklandığında ilgili bölüm ekrana getirilmektedir.
 5. Unico Sigorta Xml Poliçe Transferi yenilenmiştir.
 6. Dış Poliçe (Müşteri Tanımlı) bölümündeki sağ Mouse ile açılan menüye CRM Modülüne Ekle seçeneği eklenmiştir. Seçilen satırdaki poliçe bilgilerini otomatik olarak CRM Modülüne eklemektedir.
 7. Oto Servis Programı, Fatura Yazdır bölümüne, Hasar Dosya Numarası, Motor Numarası ve Şasi Numarası eklenmiştir. Fatura dizaynında da gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 8. Cari Hesap Tanımlama bölümünde bulunan Mobil sekmesine Web Şifresi eklenmiştir. Android ve IOS’ un yanı sıra Web Sitesi üzerinden de programa ulaşılacaktır.
 9. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.242 Versiyon Yenilikleri (24.01.2018 Çarşamba)

 

 1. PSP Mobil için program içerisinden Duyuru / Bildirim gönderebileceğiniz modül ilavesi yapılmıştır. Modül üzerinden istediğiniz kişilere toplu veya seçimli olarak Duyuru / Bildirim gönderebilirsiniz. Duyuru üzerinde sağ Mouse tuşuna basarak tüm duyuruları veya seçtiğiniz duyuruyu silebilirsiniz.
 2. Cari Hesap Tanıtım Kartına, PSP Mobil sekmesi eklenmiştir. Bu bölümden PSP Mobil kullanmasını istediğiniz Tali Acente veya Müşterinize giriş kodları verebilirsiniz. Mobil Kullanıcı Kodunun sağında bulunan birinci butona bastığınızda sistem kodları otomatik olarak oluşturmaktadır. İkinci buton ile kodlar silinebilir, üçüncü buton ile de bilgileri yenileyebilirsiniz. Bu kodla giriş yapıldığında sistem bu bölümü kilitleyecektir.
 3. Kasa Hareketlerindeki Gelir / Gider seçeneklerinde bulunan Makbuz Yazdırma seçeneğine Makbuz Seri ve Sıra Numarası eklenmiştir.
 4. Raporlar / Poliçe Raporları / Hatırlatma (Tecdit) Açıklamaları raporundaki, sağ Mouse ile açılan menüye, CRM Modülüne Ekle seçeneği eklenmiştir. Seçilen satırdaki poliçe bilgilerini otomatik olarak CRM Modülüne eklemektedir.
 5. Quick Sigorta poliçe transferindeki, Quick Sigorta dosyasından dolayı yaşanan eksik transfer sorunları giderilmiştir.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.241 Versiyon Yenilikleri (03.01.2018 Çarşamba)

 

 1. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.240 Versiyon Yenilikleri (20.12.2017 Çarşamba)

 

 1. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Üretim Raporuna Yetkili sütunu eklenmiştir.
 2. PSPforSQL Acente ve PSPforSQL Yönetim giriş ekranları Yeni Logo’ muza uygun olarak yeniden tasarlanmıştır.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.