PSPforSQL Mobil

(Android - IOS - Web)

  • PSPforSQL Sigorta Acente Program%u0131 v2 ile Online Ba%u011Flant%u0131l%u0131 bir %u015Fekilde %E7al%u0131%u015Fabilecek PSPforSQL Mobil ile Acentenizin bilgilerine her yerden ula%u015Fabileceksiniz.
  • PSPforSQL Mobil yaz%u0131l%u0131m%u0131n%u0131 sadece Acente de%u011Fil, Tali Acentenize ve M%FC%u015Fterilerinize de y%FCkleyerek, Tali acentelerinizin kendi m%FC%u015Fteri listelerine, poli%E7elerine ve hesap hareketlerine, M%FC%u015Fterilerinizin de kendi poli%E7e ve hesap hareketlerine ula%u015Fmas%u0131n%u0131 sa%u011Flayabilirsiniz.
  • PSPforSQL Mobil ile T%FCm Tali Acente, T%FCm M%FC%u015Fterilerinize toplu veya se%E7imli olarak Duyuru / Bildirim (Mesaj) yollayabilirsiniz.
  • PSPforSQL Mobil yaz%u0131l%u0131m%u0131n%u0131 sat%u0131n ald%u0131%u011F%u0131n%u0131zda, istedi%u011Finiz kadar Tali Acente, M%FC%u015Fteri ve personelinize y%FCkleme yapabilirsiniz. Kullan%u0131c%u0131 s%u0131n%u0131r%u0131 bulunmamaktad%u0131r.
  • PSPforSQL Mobil yaz%u0131l%u0131m%u0131n%u0131n, Hakk%u0131nda b%F6l%FCm%FCnde Acentenizin Logosu, Adresi, Telefonu, Email Adresi ve Web Sitesi yay%u0131nlanacakt%u0131r. Y%FCkleyenler bu b%F6l%FCmden Acente bilgilerinize kolayl%u0131kla ula%u015Fabileceklerdir.